Ban lãnh đạo công ty

  09/08/2016

Nguyễn Thị Thanh Hương
Chủ tịch HĐQT
Năm sinh: 1957
Chuyên môn: Kỹ sư kết cấu,
Quản trị doanh nghiệp.
Kinh nghiệm: từ năm 1981

Ông Lê Nguyên Tịnh
Tổng Giám Đốc
Năm sinh: 1972
Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư CNTT,
Quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp,
Chuyên gia thí nghiệm cọc.
Kinh nghiệm: từ năm 1995

Vũ Thị Việt Nga
Phó Tổng Giám Đốc Nội chính
Năm sinh: 1978
Chuyên môn: Cử nhân QTKD,
Cử nhân tiếng Anh, chứng chỉ CFO
Kinh nghiệm: từ năm 2000

Ông Bùi Duy Dương
Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh
Năm sinh: 1980
Chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường,
Quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp,
Kinh nghiệm: từ năm 2003

Tin tức mới Xem tất cả