Lượt xem: 711

Tư vấn giám sát

Mã sản phẩm : 198

Số lượng:

  Tại công trường thi công, các kỹ sư giám sát thi công của ADCOM Consultants sẽ đại diện cho Chủ đầu tư theo dõi chất lượng công trình thực hiện hằng ngày.

   

  CÁC GIAI ĐOẠN CÁC DỊCH VỤ
   
  TRƯỚC XÂY DỰNG
  • Rà soát lại các bản vẽ và hồ sơ thiết kế  
  • Thẩm tra lại các hồ sơ và báo cáo liên quan
  • Họp tiền thi công 
   
  XÂY DỰNG
  • Thiết lập và thực hiện các Qui trình
  • Thẩm tra bản vẽ thi công.
  • Nghiệm thu vật liệu và chứng kiến các thí nghiệm.
  • Nghiệm thu công việc ngoài hiện trường
  • Điều phối liên lạc với cơ quan cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình
   
  SAU XÂY DỰNG
  • Chứng kiến vận hành chạy thử thiết bị và các kết quả
  • Điều phối hỗ trợ các bên lấy giấy chứng nhân hoàn thành công trình và các cấp phép
  • Chuẩn bị báo cáo hoàn công 

Sản phẩm liên quan