Trung tâm điện lực Duyên Hải

  10/08/2016

 

Công trình: 
- NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 1
- NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3
- NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3 MỞ RỘNG
Địa điểm: Ấp Mù U, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Chủ đầu tưTập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)/ Tổng Công ty Phát điện 1

 

Tổng thầu EPC: Dongfang Electric Corp.,Ltd (Trung Quốc)
 
Công việc tại dự án

A- Giai đoạn cọc thử:
- Thí nghiệm nén tĩnh dọc trục
- Thí nghiệm nhổ dọc trục
- Thí nghiệm nén ngang
- Thí nghiệm đo ứng suất biến dạng thân cọc 
- Thí nghiệm động biến dạng lớn PDA
- Thí nghiệm khoan kiểm tra mũi cọc
- Thí nghiệm bàn nén

B- Giai đoạn cọc đại trà:
- Thí nghiệm nén tĩnh dọc trục
- Thí nghiệm nhổ dọc trục
- Thí nghiệm động biến dạng lớn PDA
- Thí nghiệm siêu âm kiểm tra chất lượng cọc
- Thí nghiệm động biến dạng nhỏ PIT
- Thí nghiệm khoan kiểm tra mũi cọc

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2011 đến 12/2015

 
Lắp đặt thiết bị đo ứng suất thân cọc
 
Thí nghiệm nén ngang
 
Thí nghiệm nhổ dọc trục
 
Thí nghiệm nén tĩnh
 
Thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi
 
 
 
Thí nghiệm động biến dạng lớn PDA


 
 

Tin tức mới Xem tất cả