Trung tâm điện lực Vĩnh Tân

  08/08/2016

 

Công trình:
- NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2
- NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4
Địa điểm: Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

 

Tổng thầu EPC: Shanghai Electric Group co.,ltd (Trung Quốc)
 
 
Công việc tại dự án
A- Giai đoạn cọc thử:
- Thí nghiệm nén tĩnh dọc trục
- Thí nghiệm nhổ dọc trục
- Thí nghiệm nén ngang
- Thí nghiệm đo ứng suất biến dạng thân cọc 
- Thí nghiệm động biến dạng lớn PDA
- Thí nghiệm bàn nén

B- Giai đoạn cọc đại trà:
- Thí nghiệm nén tĩnh dọc trục
- Thí nghiệm động biến dạng lớn PDA
- Thí nghiệm siêu âm kiểm tra chất lượng cọc
- Thí nghiệm động biến dạng nhỏ PIT

Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2010 đến tháng 7/2014

 
Thí nghiệm nén tĩnh dọc trục sử dụng hệ cọc neo


 
Lắp đặt thiết bị cho thí nghiệm đo ứng suất thân cọc
 
Thí nghiệm động biến dạng lớn PDA
 
Thí nghiệm nén ngang
 
 


 

Tin tức mới Xem tất cả

Trung tâm điện lực Duyên Hải

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)/ Tổng Công ty Phát điện 1- Địa điểm: Ấp Mù U, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh