Lượt xem: 734

Khoan kiểm tra mũi cọc

Mã sản phẩm : 799

Số lượng:


  Mục đích của thí nghiệm: kiểm tra trực giác được chất lượng chung của bê tông đáy cọc, phần lắng cặn đáy cọc và phần địa chất tiếp giáp mũi cọc.
  Phương pháp thí nghiệm: Để kiểm tra chất lượng bê tông tại mũi cọc người ta thường đặt ống rỗng suốt thân cọc đến cốt cách đáy cọc từ 0,5m đến 1m. Dùng máy khoan khảo sát địa chất thông qua ống này để khoan xuống đáy cọc lấy mẫu bê tông mũi cọc. Sau đó dùng phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT (Standard Penetration Test) nhằm kiểm tra mùn cũng như xác định địa chất dưới mũi cọc.
  Quy trình thí nghiệm:
  • TCVN 9395:2012 “Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu”
  • TCVN 9351:2012 “Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)”
  Thứ tự các bước thực hiện:
  • Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí đặt máy khoan trên đầu cọc
  • Lấy số liệu cao độ đầu cọc, mũi cọc
  • Đo chiều dài ống khoan để ước lượng chiều dài bê tông mũi; Đo chiều dài các đoạn của cần khoan
  • Thả mũi khoan xuống tới đáy ống. Tiến hành khoan qua lớp bê tông mũi cọc, sau đó tiến hành bẻ lấy lõi
  • Rút cần khoan lên để lấy mẫu khoan, rút ống mẫu và mở ống để kiểm tra . Đặt lõi theo đúng trình tự đánh dấu đầu trên đầu dưới của lõi lấy lên được. Đặt thước bên cạnh để đánh giá chiều dài mẫu và đường kính mẫu
  • Tiến hành thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT địa chất dưới mũi cọc
  • Chụp ảnh mẫu khoan, mẫu thí nghiệm SPT. Chọn mẫu khoan đủ điều kiện gia công nén cường độ để mang tới phòng thí nghiệm chuyên ngành kiểm tra
  Báo cáo kết quả:
  • Mô tả chung: Tên, vị trí công trình, Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế/ giám sát, nhà thầu thi công, đơn vị thí nghiệm
  • Các thông số về cọc thí nghiệm: kích thước, ngày đổ bê tông, ngày thí nghiệm, cao độ liên quan...
  • Mô tả quá trình lấy mẫu, mô tả kết quả quan sát lõi bê tông, lớp lắng cặn và địa chất dưới mũi cọc
  • Ảnh hiện trường
  • Các nhận xét hoặc kiến nghị
  • Kết quả thí nghiệm nén kiểm tra cường độ lõi bê tông