Lượt xem: 704

Thí nghiệm siêu âm

Mã sản phẩm : 797

Số lượng:

  Mục đích của thí nghiệm: Xác định tính đồng nhất của cọc khoan nhồi/barette/tường trong đất/bê tông liền khối lớn dựa trên biểu đồ phổ siêu âm và tốc độ sóng lan truyền
   
  Phương pháp thí nghiệm: Đo ghi thời gian và năng lượng sóng siêu âm truyền trong bê tông bằng một đầu phát và một đầu thu thả trong ống để sẵn trong thân cấu kiện
   
  Qui trình thí nghiệm: TCVN 9396:2012 “Cọc khoan nhồi – Xác định tính đồng nhất của bê tông – Phương pháp xung siêu âm” hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương đương như ASTM D5882, JGJ106-2003,.v.v.
   
  Thứ tự các bước thực hiện như sau:
  • Kiểm tra ống siêu âm xem có chứa đầy nước và đã được thông
  • Thả đồng thời 2 đầu đo xuống tận đáy ống
  • Bật máy vào các thông số cần thiết
  • Chạy test kiểm tra tín hiệu thu
  • Kéo đều 2 đầu đo lên theo một vận tốc nhất định
  • Scan tín hiệu để có được phổ siêu âm và các biểu đồ cần thiết khác
  • Kiểm tra kết quả thu được và đo lại những điểm nghi vấn khuyết tật nếu thấy cần thiết
  • Làm tương tự với cặp ống siêu âm khác
  • Chuyển sang cấu kiện thí nghiệm tiếp theo
  Báo cáo kết quả thí nghiệm:
  • Tên, vị trí công trình
  • Chủ đầu tư, Tư vấnthiết kế/giám sát, Nhà thầu thi công cọc, Đơn vị thí nghiệm
  • Các số liệu về cọc thí nghiệm như kích thước, ngày đổ bê tông, ngày thí nghiệm
  • Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm
  • Biểu đồ phổ siêu âm và biểu đồ vận tốc sóng theo chiều sâu cấu kiện
  • Kết luận chung và khuyến nghị biện pháp xử lý trong trường hợp cấu kiện có khuyết tật