Lượt xem: 827

Thí nghiệm PDA

Mã sản phẩm : 796

Số lượng:  Mục đích của thí nghiệm: Xác định sức chịu tải của cọc đóng/cọc ép/cọc khoan nhồi/cọc barette dựa trên sóng và ứng suất đo được tại đầu cọc dùng phương pháp CASE và/hoặc CAPWAP.
   
  Phương pháp thí nghiệm: Đo ghi sóng và ứng suất đầu cọc khi tác động một xung lực mạnh lên đỉnh cọc đủ làm cọc dịch chuyển 2-3mm
   
  Qui trình thí nghiệm: Theo ASTM D4945-00 hoặc theo các tiêu chuẩn riêng do Tư vấn thiết kế quy định.
   
  Thứ tự các bước thực hiện như sau:
  • Bắt chặt 2 cặp đầu đo gia tốc và biến dạng vào thân cọc đối xứng qua tim cọc, cách đỉnh cọc tối thiểu 2 lần đường kính cọc
  • Vào máy các thông số, test tín hiệu các đầu đo. Bắt lại đầu đo nếu cần thiết
  • Dùng búa đóng cọc đóng lên đầu cọc 5 nhát
  • Kiểm tra chất lượng tín hiệu ghi được của từng nhát búa, nếu tín hiệu không tốt cho đóng lại
  • Tắt máy chuyển sang cọc khác
  Đối với cọc khoan nhồi/cọc barette bổ xung thêm các bước sau:
  • Đổ bê tông nối đầu cọc có casing (nếu cọc chưa có casing)
  • Dùng búa chế tạo riêng nặng 1-2% tải trọng dự kiến thí nghiệm, rơi tự do ở độ cao 2-3m.
   Báo cáo kết quả thí nghiệm:
  • Tên, vị trí công trình. Chủ đầu tư, Tư vấnthiết kế/giám sát, Nhà thầu thi công cọc, Đơn vị thí nghiệm
  • Các biểu đồ quan hệ lực, vận tốc, sức chịu tải, nặng.
  • Số liệu về cọc thí nghiệm như kích thước cọc, ngày đóng cọc/đổ bê tông, ngày thí nghiệm
  • Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm
  • Năng lượng... theo thời gian
  • Biểu đồ quan hệ Tải trọng - Biến dạng và các bản tính nếu có phân tích CAPWAP
  • Kết luận chung và khuyến nghị