Lượt xem: 754

Thí nghiệm nhổ dọc trục

Mã sản phẩm : 794

Số lượng:


  Mục đích của thí nghiệm: Xác định sức chịu tải nhổ của cọc và thiết lập biểu đồ quan hệ tải trọng chuyển vị
  Phương pháp thí nghiệm: gia tải từng cấp theo chu kỳ tới tải trọng thí nghiệm lớn nhất hoặc tải trọng phá hoại
   
  Quy trình thí nghiệm: ASTM D3689 hoặc theo các tiêu chuẩn riêng do Tư vấn thiết kế quy định.
  Thứ tự các bước thực hiện:
  • Gia công đầu cọc thí nghiệm.
  • Lắp đặt hệ dầm, gối đỡ, kích thủy lực
  • Lắp đặt hệ neo, liên kết hệ neo với cọc bằng hàn hoặc nêm, chốt.
  • Lắp đặt hệ đồng hồ đo chuyển vị, lắp đặt máy trắc đạc (nếu có yêu cầu)
  • Lắp đặt hệ bơm, đồng hồ thuỷ lực
  • Gia tải theo quy trình và ghi chép số liệu hiện trường
  Báo cáo kết quả thí nghiệm:
  • Tên, vị trí công trình
  • Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế/giám sát, nhà thầu thi công cọc, đơn vị thí nghiệm
  • Hồ sơ cọc thí nghiệm
  • Số liệu ghi chép hiện trường
  • Biểu đồ quan hệ tải trọng và chuyển vị
  • Biểu đồ quan hệ tải trọng, chuyển vị và thời gian
  • Các nhận xét trong đó có đưa ra tải trọng giới hạn theo De Beer, Chin...