Lượt xem: 990

Thí nghiệm Tự cân bằng (Osterberg)

Mã sản phẩm : 791

Số lượng:


  Mục đích của thí nghiệmĐể xác định khả năng chịu tải của cọc barrette/cọc nhồi, mà có khả năng chịu lực lớn khó có thể kiểm tra bằng phương pháp kentledge thông thường.
  Phương pháp thí nghiệm: Hộp tải trọng (O-cell) được lắp trong phần kết cấu phía dưới. O-cell tác động hai chiều; chiều phía trên nghịch với lực ma sát sườn và chiều phía dưới nghịch với lực đáy và ứng suất sườn dưới (nếu có).
  Quy trình thí nghiệm: Tiêu chuẩn ASTM D1143M-07 - Tiêu chuẩn kiểm tra cho nền móng sâu dưới tác động của lực thẳng đứng.  
  Thứ tự các bước thực hiện:
  • Chuẩn bị công trường
  • Lắp O-cell và thiết bị đo lường trong lồng thép
  • Hoàn thành việc đào hố cho barrette/cọc nhồi
  • Đổ xi măng vào phần đáy hố
  • Đặt lồng thép vào trong hố
  • Đổ bê tông cho barrette/cọc nhồi
  • Chờ bê tông đủ tuổi
  • Lắp hệ thống đo chuyển dịch và bơm thủy lực
  • Gia tải theo tiêu chuẩn sau khi bê tông bắt đẩu có độ chịu lực
  • Ghi chú thông số chuyển dịch và áp suất
  Báo cáo kết quả thí nghiệm:
  • Tên, vị trí công trình
  • Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế/giám sát, nhà thầu thi công cọc, đơn vị thí nghiệm
  • Chứng chỉ hiệu chuẩn thiết bị
  • Số liệu ghi chép hiện trường về chuyển dịch và áp suất
  • Biểu đồ quan hệ tải trọng và độ lún (phía trên của O-cell)
  • Biểu đồ quan hệ tải trọng và độ lún (phía dưới của O-cell)
  • Biểu đồ quan hệ giữa tải trọng và độ lún với thời gian (so sánh với phương pháp thông thường)
  • Các nhận xét trong đó có đưa ra tải trọng giới hạn cho cọc thử
  • Phụ lục bao gồm bảng và thông số thu thập