Lượt xem: 544

Quan trắc nước ngầm

Mã sản phẩm : 696

Số lượng:
  Mục đích quan trắc:
  Quan trắc nước dùng để xác định chế độ biến đổi mực nước dưới đất trong khu vực thi công, dùng phục vụ cho việc lập biện pháp thi công đào hố móng công trình, trong xử lý nền đất yếu kết hợp với quan trắc áp lực nước lỗ rỗng, xác định áp lực nước lỗ rỗng thặng dư.
  Phương pháp thực hiện:
  Mực nước trong giếng quan trắc được đo bằng thước đo độ sâu dùng hiệu ứng điện. Dụng cụ đo mực nước gồm một đầu dò, một dây cáp điện gắn với thiết bị điện tử. Đầu dò được thả với vận tốc chậm dần từ trên xuống, khi đầu dò tiếp xúc với nước, mạch được nối tiếp, đèn và còi điện tử sẽ báo hiệu. Các vạch độ sâu trên dây chỉ mực nước cần đo so với đỉnh ống. Dùng máy thủy bình xác định cao độ đỉnh ống, từ đó tính toán được cao độ mực nước.
  Quy trình thực hiện: Theo TCVN 8869:2011 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất hoặc theo các tiêu chuẩn riêng do Tư vấn thiết kế quy định 
  Báo cáo quan trắc:
  • Sơ đồ bố trí các điểm đo, Số liệu quan trắc;
  • Giá trị mực nước thay đổi theo chu kỳ đo.