Lượt xem: 4171

Quan trắc vết nứt kết cấu

Mã sản phẩm : 691

Số lượng:
  Mục đích quan trắc:
  Xác định vết nứt trong các kết cấu:
  • Sàn tầng hầm, dầm cầu
  • Các cấu kiện bê tông nhà, công trình.
  Phương pháp thực hiện:
  Số liệu đo đạc và được ghi trực tiếp tại vị trí vết nứt công trình.
  Báo cáo kết quả:
  • Số liệu đo đạc vết nứt của các vị trí theo dõi.
  • Biểu đồ phát triển vết nứt theo thời gian.