Lượt xem: 540

Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng

Mã sản phẩm : 693

Số lượng:


   

  Mục đích quan trắc:
  Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng của lớp đất nền nhằm theo dõi sự thay đổi áp lực nước lỗ rỗng dưới tác dụng của tải trọng, nhằm tính toán độ cố kết của nền đất yếu. Quan trắc mực nước ngầm nhằm phục vụ công tác tính toán tải trọng nền đất.
  Kết hợp với quan trắc mực nước tĩnh, xác định áp lực nước lỗ rỗng thặng dư.
  Kết quả quan trắc được nhằm giúp kiểm chứng kết quả tính toán trong thiết kế, kiểm soát các tác động của thi công, thúc đẩy hoặc trì hoãn tiến độ thi công xử lý nền nhằm không để xảy ra sự cố.
  Phương pháp thực hiện:
  Piezometer dây rung được cấu tạo gồm một màng nhạy cảm áp suất cùng với cơ cấu dây rung, vỏ bọc bảo vệ. Khi nước xuyên qua hệ thống lưới lọc là nhưng lỗ nhỏ ly ti tạo nên áp suất tác động nên màng nhạy cảm gây ra những thay đổi về tần số trên cơ cấu dây rung. Tín hiệu tần số được truyền về thiết bị đọc ghi thông qua cáp tín hiệu. Căn cứ vào tần số dây rung ta có thể biết được áp lực nước tại vị trí đặt cảm biến. Cảm biến cũng được tích hợp sẵn đầu dò nhiệt độ nhằm giám sát được nhiệt độ xung quanh vị trí đặt cảm biến. 
  Quy trình thực hiện: Theo TCVN 8869:2011 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất
  hoặc theo các tiêu chuẩn riêng do Tư vấn thiết kế quy định
  Kết quả quan trắc:
  +Thời gian quan trắc và lý trình, vị trí đặt thiết bị quan trắc .
  +Áp lực nước theo thời gian.