Lượt xem: 6305

Gia cường đáy cọc

Mã sản phẩm : 301

Số lượng:


  Mục đích của thí nghiệm: Xác định sức chịu tải ngang của cọc và thiết lập biểu đồ quan hệ tải trọng chuyển vị ngang.
   
  Phương pháp thí nghiệm: Gia tải từng cấp tới tải trọng thí nghiệm lớn nhất; chuyển vị lớn nhất hoặc tải trọng phá hoại
   
  Quy trình thí nghiệm:  ASTM D3966-07 hoặc theo các tiêu chuẩn riêng do Tư vấn thiết kế quy định.
   
  Thứ tự các bước thực hiện:
  • Gia công đầu cọc, cắt tẩy đầu cọc đến phần bê tông đặc chắc.
  • Xác định vị trí gia tải bên thân cọc, cọc đối tải hoặc xếp hệ đối trọng +dầm làm đối tải
  • Lắp đặt kích, lực kế.
  • Lắp đặt hệ đồng hồ đo chuyển vị, lắp đặt máy trắc đạc (nếu có yêu cầu)
  • Lắp đặt hệ bơm, đồng hồ thuỷ lực
  • Gia tải theo quy trình và ghi chép số liệu hiện trường.
  Báo cáo kết quả thí nghiệm:
  • Tên, vị trí công trình
  • Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế/giám sát, nhà thầu thi công cọc, đơn vị thí nghiệm
  • Hồ sơ cọc thí nghiệm
  • Số liệu ghi chép hiện trường
  • Biểu đồ quan hệ tải trọng và chuyển vị
  • Biểu đồ quan hệ tải trọng, chuyển vị và thời gian
  • Các nhận xét trong đó có đưa ra tải trọng giới hạn theo De Beer, Chin.