Lượt xem: 593

Khoan khảo sát địa chất

Mã sản phẩm : 499

Số lượng:


   
   
  Mục đích của công tác Khoan khảo sát địa chất:
  Khoan khảo sát địa chất công trình là biện pháp sự dụng thiết bị máy khoan chuyên dụng để khoan vào các lớp đất, đá, cấu kiện bê tông.. Trong quá trình khoan kết hợp các thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn( SPT), nén ngang trong hố khoan(PMT), đổ nước, ép nước, kết hợp lấy mẫu thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý hóa của đất, đá, nước ngầm và mẫu cấu kiện bê tông.
  Phương pháp thực hiện:
  Máy khoan sử dụng là máy khoan XY-1, XY-1A, XY-4, GK-180…. Dụng cụ đi kèm bao gồm các thiết bị lấy mẫu chuyên dụng, ống mẫu thành mỏng, bộ thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), bộ thí nghiệm nén ngang trong hố khoan(PMT), bộ bo chuyên dụng cho các thí nghiệm đổ nước – ép nước trong hố khoan.
  Báo cáo khảo sát địa chất:
  Kết quả khảo sát, cung cấp chính xác các thông số cơ lý hóa học của đất, đá, nước ngầm, đánh giá điều kiện địa chất công trình cho khu vực dự án.