Lượt xem: 5640

Thí nghiệm PIT

Mã sản phẩm : 798

Số lượng:






  Mục đích của thí nghiệm: Xác định vị trí và mức độ khuyết tật (nếu có) của cọc đóng/cọc khoan nhồi dựa trên sóng phản hồi ghi được trên đỉnh cọc
   
  Phương pháp thí nghiệm: Đo ghi sóng lan truyền trong thân cọc khi tác động một xung lực nhẹ lên đầu cọc
   
  Qui trình thí nghiệm: TCVN 9397:2012 “Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ” hoặc theo Tiêu chuẩn nước ngoài tương đương như ASTM D5882, JGJ106-2003,.v.v.
   
  Thứ tự các bước thực hiện như sau:
  • Làm sạch đầu cọc
  • Dán đầu đo gia tốc lên mặt đỉnh cọc
  • Bật máy vào các thông số cần thiết
  • Dùng búa chuyên dụng gõ lên đầu cọc 5 nhát
  • Kiểm tra tín hiệu ghi được của từng nhát búa, nếu tín hiệu không tốt gõ lại
  • "Phân tích" tín hiệu ghi được
  • Tắt máy chuyển sang cọc khác
   Báo cáo kết quả thí nghiệm:
  • Tên, vị trí công trình
  • Chủ đầu tư, Tư vấnthiết kế/giám sát, Nhà thầu thi công cọc, đơn vị thí nghiệm
  • Các số liệu về cọc thí nghiệm như kích thước cọc, ngày đổ bê tông, ngày thí nghiệm
  • Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm
  • Biểu đồ sóng truyền trong thân cọc
  • Kết luận chung và khuyến nghị biện pháp xử lý trong trường hợp cọc bị khuyết tật: